Úřední korespondence (praktická typografie)

V současnosti je pro úpravu korespondence platná norma ČSN 01 6910 - Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory (červenec 2014)
V dnešní společnosti jsou příslušné normy kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy.

Text

Členící (intepunkční) znaménka

Zkratky

Značky

Čísla a číslice

Tituly (vysokoškolské, akadenicko-vědecké, vojenské hodnosti)