02. Online kancelářský SW - cvičení
Přidal/a Jarda dne October 18 2010 09:05:19
1. Vytvořte jednoduchý textový soubor s níže uvedeným textem a zkuste jej strojově přeložit do angličtiny.

Pohlcovače tmy aneb Parafyzika
Po léta se nám tvrdilo, že žárovky vyzařují světlo. Poslední výzkumy však ukázaly, že je tomu jinak. Žárovky nevyzařují světlo, ale zato pohlcují tmu. Proto se jim správně má říkat pohlcovače tmy. Teorie pohlcovačů tmy dokazuje, že tma má hmotnost a je těžší a rychlejší než světlo. Základem teorie pohlcovačů tmy je tvrzení, že žárovky pohlcují tmu. Vezmeme si pohlcovač tmy ve vašem pokoji. Jistě potvrdíte, že v jeho blízkosti je méně tmy než kdekoli jinde. Čím větší pohlcovač, tím více tmy dokáže pohltit. Pohlcovače na parkovišti mají mnohem větší kapacitu, než pohlcovač ve vašem pokoji.
Stejně jako všechny věci má pohlcovač tmy jen omezenou životnost. Jakmile se tmou naplní, nemá kam další tmu pohlcovat. To se projeví tmavou skvrnou, která je v plném pohlcovači jasně viditelná. Tma, kterou pohlcovače pohltí, jde pak dráty do energetických závodů, které ji likvidují, obvykle za pomoci fosilních paliv.
Primitivním pohlcovačem tmy je i svíčka. Nová svíčka má knot bílý. Po prvním použití zjistíte, že v důsledku pohlcené tmy knot zčernal. Dáte-li do blízkosti fungující svíčky tužku, zčerná také. Je to proto, že kolem ní proudila tma do svíčky. Nevýhodou těchto primitivních pohlcovačů tmy je jejich omezený dosah.
Existují i přenosné pohlcovače tmy. V nich má žárovka příliš malý objem, a musí se do její blízkosti proto instalovat odkladiště tmy, lidově zvané baterie. Jakmile se odkladiště zaplní, musí se vyprázdnit nebo vyměnit, potom může pohlcovač opět fungovat.
Tma má hmotnost. Ta se projevuje třením při přechodu tmy do pohlcovače a toto tření pohlcovač zahřívá.

2. Přidejte mezi ty, co mohou editovat text spolužáka a nechte ho provést kontrolu textu.
Sami pak vložte do dokumentu obrázek.


3. Vše uložte tak, aby si výtvor mohl prohlédnout kdokoli na internetu a nastavte sdílení (aby mohl editovat) pro svého pedagoga (zavadil.gymst@seznam.cz)

https://docs.google.com/document/edit?id=1-1PqXscfLETGRAauqgoia_JwU_wTMhzgxN7_FR9XPmE&hl=cs