10. Word a grafické prvky
Přidal/a Jarda dne March 06 2013 13:46:03

Word (grafika v dokumentu)Téma: Příprava grafických prvků v grafickém editoru (opakování
Malování), vložení obrázku do textu, použití automatických tvarů, opakování
základních postupů při práci s PC.

Obsah:

1. Snímání obsahu obrazovky (screenshot), úprava v grafickém editoru

2. Práce s obrázky (grafickými objekty) v textovém editoru

    - Formát a vlastnosti obrázku ... (klikneme pravým
tlačítkem na označeném obrázku)


    - Kreslení bublin a jednoduchých vektorových tvarů (použití
kreslících funkcí)

    - Textové pole

    - Seskupování - při stisknuté klávese Shift označíme
objekty, které chceme seskupit.Úkol:

Sami nebo ve skupinách (např. po třech, po dvou) vytvořte v textovém
editoru popis nějaké standardní činnosti při práci v některých programech
na počítači s využitím obrázků obrazovek programu. Vytvořte soubory tak,
jako by měly sloužit jako ilustrace učebnice práce s PC.

Příklady:

- práce s více okny ve windows

- editace speciálních znaků (virtuální klávesnice)

- práce s programem, uložení souboru v programu Writer, Word,
Malování, atd.

- otevření souboru v programu Writer, Word, Malování, atd.

- úprava stylu odstavce v textovém editoru

- práce se soubory (kopírování, přesun, mazání) v programu Průzkumník,
Servant Salamander, Total Comander atd.

- práce s obrázky v textovém editoru

aj.

Výsledný soubor uložte  a pošlete jako přílohu e-mailu na adresu zavadil.gymst@seznam.cz

Ukázky: