09. Práce s textovým editorem
Přidal/a Jarda dne January 13 2013 17:32:20
Úkol: Vytvořte článek do časopisu dle předlohy.
1. Stáhněte si pracovní text - ZDE - uložte ho na svůj disk (H:)

2. Otevřete stažený text (soubor tma.doc) v textovém editoru. V editoru otevřete nový dokument založený na šabloně Prázdný dokument. Do tohoto dokumentu zkopírujte text z otevřeného dokumentu tma.doc

3. Tento nový dokument uložte na svůj síťový disk pod názvem clanek.docx

4. Nastavte výchozí složku na ukládání a obnovu dokumentů (na své H.), jméno autora dokumentu (Vaše :-) (obr. 1)

5. Nadpis "Pohlcovače tmy aneb Parafyzika" vycentrujte na střed stránky. Nadpis bude velikosti 24, typem písma Arial, tučný.

6. U nadpisu nastavte rozšířené proložení znaků tak, aby písmena mezi sebou měla větší rozestup.
(Nápověda: Pro tento účel existuje přímo funkce, nedělejte mezerníkem!! - pravé tlačítko na označeném textu, nabídka Písmo) (obr. 2)

7. Text článku má velikost písma textu 12, typ písma Times New Roman. Text bude zarovnán do bloku (tj. na obě strany), odsazení prvního řádku 1 cm. (obr. 3)

8. Text upravte do dvou sloupců oddělených čárou. (obr. 4)

Soubor uložte a a sdílejte se svým pedagogem