Přihlášení

Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Photo cloud


progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.
 Vertikalní menu, vodorovně rozbalovací, třiúrovňové

01. Pravidla pro správnou prezentaci

Desatero úspěšné prezentace

Předvést přínosnou a poutavou prezentaci není vůbec jednoduché. Když se na takové vystoupení chystáme, je naše příprava důkladná, pečlivá a bezesporu motivovaná maximální snahou uspět a zaujmout posluchače.

Přesto si můžeme všimnout, že tyto snahy i konečné vyznění přednesu prezentace mívají velmi rozdílné výsledky. Jak postupovat, aby vaše prezentace zanechala co nejlepší dojem? Existují větší i menší nedostatky, kterých se přednášející dopouštějí. Ty potom kazí dojem a vystoupení, které je připravováno se zaujetím a pílí, přesto vyzní neúspěšně. Následující poznámky nejsou odborným návodem na bezchybnou prezentaci. Jde spíše o snahu upozornit na úskalí, kterým je možno se při tvorbě příspěvku poměrně jednoduše vyhnout. Udržet během přednášky pozornost posluchačů není snadné. Je-li prezentace hodnocena jako nudná, nebývá podle obecného mínění hlavním důvodem její obsah, ale výkon řečníka.

1.Při koncipování textu si uvědomte, jaká bude skladba publika. Komu je prezentace určena? Spolužákům, učitelům, veřejnosti, zahraničním hostům? Do jaké míry se účastníci orientují v předkládané problematice? V souladu s touto skutečností formulujte myšlenky a užívejte odbornou terminologii.

2. Průzkumy ukazují, že dvě třetiny posluchačů považují prezentaci přesahující 30 minut za příliš dlouhou. Optimální doba je 15–20 minut. To mějte na paměti, když svoje vystoupení připravujete a chystáte si jeho grafickou podobu. Obvykle se zpracovává v programu Power Point nebo OO Impress a za optimální délku je považováno 10–20 snímků.

3. Nepředkládejte na snímcích rozsáhlé pasáže souvislého textu, dlouhé vysvětlující odstavce ani komplikované definice. Neuvádějte ani celé věty. Mnohem přehlednější jsou hesla. Pravidlo 5 x 5 (5 řádků, 5 slov). Jednotlivé snímky by měly obsahovat jen několik nejdůležitějších, zřetelně kategorizovaných bodů. Text má být stručný, ale sám o sobě srozumitelný. Podle obecného pravidla se doporučuje hovořit o údajích na jednom snímku 1–2 minuty.

4. Při výběru barevného pozadí, písma textu, ikon, případně animace je dobré mít na paměti pravidlo, že »méně znamená více«. To znamená volit nepříliš křiklavé barvy a vhodně kombinovat barvu pozadí a písma. Tyto barvy by měly být kontrastní. Použijte fonty dostatečné velikosti a bezpatkové písmo, které je lépe rozpoznatelné. Není vůbec přehnané promítnout si několik již zpracovaných PPT snímků na plátno, abychom zjistili, jak ve skutečnosti opravdu působí. Věřte, že vypadají jinak, než na obrazovce počítače. Můžeme se tak vyhnout nepříjemnému zjištění, že pro účastníky konference je text nečitelný, protože naše poměrně bledé písmo zaniká v nevýrazném pozadí.

5. Přednášet neznamená předčítat. Řečník, který pouze čte obsah přednášky z plátna a dokonce přitom stojí zády k posluchačům, je přímo odstrašující příklad. Takový projev je monotónní a nelze se divit, že publikům postupně ztrácí pozornost a začíná se nudit. Mnohem více zaujmete, sdělíte-li stručně a výstižně hlavní myšlenky, které rozvedete v bodech doplněných zajímavou informací a ilustračním příkladem.

6. Nezapomínejte přitom na mikrofon. Jste-li vybaveni mikroportem, jste volnější a můžete se pohybovat. Je-li však mikrofon stabilní, neodvracejte se od něj, nehovořte s hlavou otočeno k plátnu a zůstaňte u řečnického pultu.

7. Dejte pozor na parazitická slůvka, například takže, jako, vlastně. Často se objevují v proslovu zcela mimoděk a bezúčelně. V takovém případě se řečník může nesprávně domnívat, že inspiruje posluchače k poznámkám. Ale to je omyl, dělají si čárky, kolikrát nevhodné slovo použil.

8. Jsou-li ve vašem textu obsaženy zkratky, vysvětlete je.

9. Na konci přednášky budete požádáni o zodpovězení dotazů z auditoria. Není třeba se této situace nějak mimořádně obávat. Každého tazatele nechejte domluvit. Nezaujímejte nepřátelské stanovisko v případě, že vám jeho otázka nepřipadá vhodná, ale snažte se – jak nejlépe umíte – reagovat a problém dořešit. Nebojte se přiznat i případnou neznalost.

10. Stejně jako je na začátku vystoupení zdvořilé obecenstvo pozdravit a představit se, i v závěru vystoupení je vhodné nabídnout možnost kontaktu na autora a poděkovat za pozornost.Jak tedy zajistit, aby naše prezentace byla přijata kladně? Nestačí být jen odborníkem s perfektní znalostí oboru. Téma si musíme nejen důkladně promyslet a vhodně zpracovat, ale je třeba ho umět prodat. To znamená vystoupit tak, abychom posluchače zaujali a se svými poznatky je podnětným způsobem seznámili.

Vygenerované za: 0.06 sekund
5,135,160 návštěv